KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN

DỰ ÁN KHÁCH SẠN

CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM-TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁ TRỊ (VND)

NĂM

khách sẠn hương biỂn

thi công HẠ TẦNG

4.570.000.000

2018