Tiêu chí hoạt động

Tổ chức quản lý , giám sát thi công 

Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành, nhà thầu sẽ tập trung lực lượng gồm các kỹ sư giỏi có kinh nghiệm thi công cùng với đội ngũ công nhân có tay nghề cao đã từng tham gia các công trình lớn.     

Tất cả mọi hoạt động của công trường được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Giám đốc dự án

Tiến độ và các biện pháp thi công chi tiết phải được phê duyệt trước khi thi công.

Giám đốc dự án sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng tháng gửi về, đồng thời thường xuyên cử cán bộ xuống công trường để kiểm tra thực tế thi công, các biện pháp an toàn, tiến độ thi công và cùng ban chỉ huy công trường giải quyết những vướng mắc nếu có với chủ đầu tư, thiết kế.

Ban chỉ huy công trình

Ban chỉ huy công trường gồm chỉ huy trưởng, kỹ sư trưởng và các cán bộ kỹ thuật phụ trách bộ phận.

Cử cán bộ có kinh nghiệm công tác để phụ trách (chuyên trách) về an toàn và chất lượng. 

Ban chỉ huy công trường kết hợp bộ phận thí nghiệm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án về việc thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, Chỉ huy trưởng công trình có đủ thẩm quyền quyết định các công việc liên quan đến sản xuất  hàng ngày để đảm bảo công tác thi công an toàn, nhịp nhàng, đặt tiến độ và chất lượng.

Chỉ huy trưởng công trình bao quát chung toàn bộ công trình, phối hợp hoạt động của các bộ phận, chịu trách nhiệm chính về các công việc trên công trường và chịu trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác của Chủ đầu tư đang thi công trên công trường.

Theo định kỳ, chỉ huy trưởng báo cáo về Giám đốc dự án toàn bộ hoạt động trên công trường, căn cứ tiến độ để dự trù vật tư, tài chính và các thiết bị thi công để công ty có kế hoạch đáp ứng.

Kỹ sư trưởng là người giám sát về kỹ thuật và tổng tiến độ trên công trường. Để giám sát được tốt về mặt kỹ thuật, kỹ sư trưởng cùng với kỹ sư giám sát đề ra biện pháp thi công chi tiết cho từng công việc,. Kỹ sư trưởng phải tập hợp tất cả các nhu cầu về vật tư, nhân lực… trên công trường, sau đó cùng với chỉ huy trưởng và các bộ phận có liên quan giải quyết kịp thời tiến độ thi công.  

Bộ phận vật tư

Bộ phận vật tư phải đảm bảo cung cấ đầy đủ, kịp thời vật tư cho công trình, không để ảnh hưởng xấu đến tiến độ thi công. Công tác cung ứng phải đảm bảo cung cấp các vật liệu xây dựng và các thiết bị cần thiết cho việc thực hiện tiến độ thi công đã đề ra sao cho đủ số lượng, đúng chất lượng và kịp thời hạn. Nhiệm vụ chính của bộ phận cung ứng lắp đặt và nhận hang (vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, các chi tiết các cấu kiện, dụng cụ, thiết bị…) gồm các phần cụ thể sau:

-         Lập kế hoạch

-       Dự trù ngân sách

-       Ký hợp đồng cung ứng vật tư

-       Phân phối nguyên vật liệu cho nhà máy sản xuất

-       Kiểm nhận về chất lượng và số lượng.

-       Thanh toán với các cơ sở cung cấp

-       Cất chứa, bảo quản và cấp phát hang cho các cơ sở thi công có ghi chép tỉ mĩ

-       Cấp phát cho các đơn vị thi công

Bộ phận hành chính, tài chính công trường.

Bộ phận hành chính bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ… Bộ phận này có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính và căn cứ vào khối lượng (do kỹ sư trưởng tập hợp) để giải quyết các khoản tạm ứng, thanh quyết toán với các tổ thợ và các chủ đầu tư

Bố trí lực lượng công nhân theo tiến độ công việc:

Số lượng công nhân được huy động theo từng thời điểm thi công trên công trường và tùy thuộc vào khối lượng công việc.

Số lượng công nhân cần thiết cho công trình sẽ được tính toán trước và dự trù thời gian huy động.

Căn cứ theo tiến độ thi công công trình được lập, nhà thầu sẽ tiến hành huy động và bố trí nhân lực đáp ứng các yêu cầu công việc.

Số lượng công nhân sẽ được chuẩn bị và huy động đủ, kịp thời để đảm bảo tiến độ công việc, tránh lãng phí.